Kệ kho công nghiệp

Kệ kho công nghiệp là kệ kho để hàng chuyên dùng để hạng hóa hạng trung – hạng nặng từ 250kg trở lên, chuyên dùng cho các nhà máy, khu công nghiệp,…
Kệ kho công nghiệp gồm 3 loại là kệ để hàng hạng nhẹ, kệ công nghiệp hạng trung, hạng nặng.

© 2010. Thiết kế Website bởi Công ty sản xuất và cung cấp Giá kệ chất lượng cao.